Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az érzékelést fejlesztő eszközök

2009.10.01

Az érzékelést fejlesztő eszközök

Az eszközök általános jellemzése

     Fontos, hogy az eszköz motiváló legyen. Minden egyes eszköz a tárgyaknak egy meghatározott, kiemelt tulajdonságát reprezentálja. Minden eszköz tartalmazza a kontrollt. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyerek az eszközzel manipulál, azzal játszik, hibáit saját maga veszi észre és korrigálja a felnőtt segítsége nélkül.

    Minden eszköz probléma elé állítja a gyereket, melyet meg kell oldania. A valóság megismerése észlelés útján megy végbe, az észlelés pedig az érzékelési folyamatok bonyolult összességéből tevődik össze. Ezért Montessori úgy véli, hogy elsősorban az érzékelést kell fejleszteni, pontosítani, finomítani. A különböző érzékelési folyamatok fejlesztésére készült eszközökkel a gyerekek összehasonlítanak, hasonlóságokat és különbségeket állapítanak meg, párosítanak, sorokat alkotnak stb. Állandóan, újra és újra gondolkodási műveleteket végeznek.

 

    Hengersorok

     Négy fahasábunk van. Mindegyikben tíz,kis fogantyúval ellátott kiemelhető henger van. Az első hasábban a hengerek egyforma vastagok, de a magasságuk változik. A másik hasábban a hengerek egyforma magasak, a vastagságuk növekvő. A harmadikban a magasságuk és vastagságuk egymással egyenes arányban változik. A negyedik hasábban a hengerek vastagsága és magassága egymással ellentétesen változik, tehát a legmagasabb a legvékonyabb, a legalacsonyabb a legvastagabb.

Kép

   A fogalom és a szavak, amelyeket a hengerekkel(=cilinderekkel) folytatott játék során megtanulnak: vastag-vékony, magas-alacsony, vastagabb-vékonyabb stb.

   A feladat: Minden hengert a helyére visszatenni.

   A gyerek a problémát először vak próbálkozással, később tudatos cselekvéssel oldja meg, később pedig már céltudatos gondolkodás irányítja tevékenységét.

                               

Kép

 

 

 

    A torony

    Tíz növekvő nagyságú kockánk van. A legnagyobb éle 10 cm, a legkisebbé 1 cm.

    A probléma: Melyik a legnagyobb kocka, amit először el kell helyeznünk, ha tornyot akarunk építeni?

    A kontroll: Ha pontosan építettük fel a tornyot, minden kocka mellé minden oldalon el tudjuk helyezni a kisujjunkat.

Kép

 

 

 

    A tárgyak kiterjedését nemcsak vizuális képzetként őrzi meg a gyerekek emlékezete, hanem valamiképpen a körülsimítás élménye is megmarad emlékezetében, és a későbbiekben is segíti az azonosítást vagy a különbségek felismerését. A fogalmak és az azokat kifejező szavak, amelyeket a gyerek a kockasor segítségével megtanul: kicsi - nagy, kisebb - nagyobb. A gondolkodási műveletek, amelyeket a torony építése során gyakorol: összehasonlítás, nagyságbeli különbségek megállapítása, soralkotás nagyság szerint.

   

   A barna hasábsor

    Tíz db, 20 cm hosszú, különböző vastagságú négyzetes hasábunk van. A vastagabb négyzetének éle 10 cm, a legvékonyabbé 1 cm. A gyerekek ezekkel a hasábokkal ugyanúgy játszanak, mint a kockákkal: ránézéssel kiválasztják mindig a legvastagabb hasábot, körülsimítják, majd leteszik egymás után. Végül egy szép lépcsősor lesz.

    Kontroll: Ha jól dolgoztak, akkor bármelyik hasábra teszik rá a legvékonyabb hasábot, az ugyanolyan magas lesz, mint az utána következő.

     A fogalmak, amelyeket a gyerekek megtanulnak a hasábsorral: keskeny-vastag, keskenyebb-vastagabb. A gondolkodási műveletek, amelyeket a hasábsorral manipulálva végeznek: összehasonlítás, különbségek megállapítása, soralkotás vastagság szerint.

    Gyakran előfordul, hogy a gyerekek kombinálják játékaikban a kockákat és a hasábokat.

Kép

 

 

    A piros rudak

    Tíz piros rudunk van. A legrövidebb 1 dm, hosszúságuk dm-enként nő, a leghosszabb 1 m. Vastagsága mindegyiknek 2 cm. A gyerekek a rudakat a szőnyegen összekeverik, és aztán hosszúság szerint - vagy a legrövidebbel kezdve, vagy a leghosszabbal - orgonasípszerűen sorba rakják.

     A gyerekek megtanulják a játék során a rövid-hosszú, rövidebb-hosszabb fogalmakat. Összehasonlítást, valamint soralkotást végeznek hosszúság szerint.

     Nagyon kedvelik a gyerekek a rudakat egyforma hosszúvá tenni. Hamarosan rájönnek, hogy ha a legrövidebbet a mellette lévőhöz illesztik, akkor az ugyanolyan hosszú lesz, mint a következő. 

 

Kép

 

A színérzékelést fejlesztő eszközök

    Kép A színpárok

    Egy kosárban ötször két azonos színű fonallal megrakott kis üveg van.  Feladat az azonos színűek kiválasztása, megnevezése és párosítása.

 

   A színárnyalatok

   Egy kilencrekeszes dobozban nyolc színnek 7-7 árnyalatú kis tábláját találjuk, a legvilágosabbtól a legsötétebbig.

   A feladat: Sugáralakban kirakni a színtáblácskákat árnyalataik szerint a legsötétebbtől a legvilágosabbig.

   A probléma: Melyik a legsötétebb?

   Megtanulandó fogalmak a sötét-világos, sötétebb-világosabb. Cél a színérzék fejlesztésén túl a környezet pontosabb megfigyelésére késztetés, az összehasonlítás és soralkotás gyakorlása, az esztétikai érzék fejlesztése, a művészi ízlés megalapozása és fejlesztése.

 

Eszközök a szaglóérzékelés fejlesztésére

   Jól zárható kis fűszeres üvegekbe különböző illatú anyagot tartunk, kettő-kettőbe azonos illatút. Alkalmasak pl. paprika, bors, ecet, stb.

   Feladat: Az azonos illatúak párosítása és a szagok megnevezése.(A dobozok alján az azonos tartalmú üvegeket azonos jellel látjuk el, hogy játékuk befejeztével a gyerekek maguk tudják ellenőrizni, hogy nem tévedtek-e a párosításban.)

 

Eszközök a súlyérzékelés fejlesztésére

       Súlylapocskák

   Egy dobozban 4 pár, különböző súlyú fából készült lapocskánk van.

   Feladat: A lapok kiborítása és összekeverése után a gyerekek mindkét tenyerükbe egy-egy lapocskát tesznek, és kezük finom mozgatásával eldöntik, melyek az azonos súlyúak, majd párosítják őket. További feladat lehet a már párosított falapokat súlyuk szerint sorba rakni.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.